TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg
gdzie jesteśmy: strona główna >

Aktualności

UWAGA ! Studenci po ostatnim semestrze studiów

Studenci po ostatnim semestrze studiów ,  którzy nie złożyli w obowiązującym terminie pracy dyplomowej zobowiązani są do złożenia w dziekanacie podania o „wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej”  ( uwaga!!! obowiązują nowe druki ) w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 r. ...
więcej

UWAGA ! Zaliczenie roku akad. 2016/2017 i rejestracja na rok akad. 2017/2018

W sprawach związanych z zaliczeniem roku akad. 2016/2017 i uzyskaniem rejestracji na rok akad. 2017/2018 należy zgłosić się w godzinach przyjęć do dziekanatu w  (nieprzekaraczalnym!!!)   terminie do 26 września 2017 r.   (nie dotyczy osób, które uzyskały wymagane minimum punktów ECTS). ...
więcej

Kolejny sukces absolwentów naszego Kolegium

Tegoroczne XII Dni Młodych Towaroznawców to duży sukces absolwentów naszego Kolegium, którzy nie zrezygnowali z dalszej kariery naukowej. Będąc obecnie studentami drugiego stopnia Inżynierii Materiałowej na  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ oraz Zarządzania i Inżynieria Produkcji na  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka ...
więcej

Industrial Design - szkoła letnia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkole letniej  z zakresu projektowania produktu. Szkoła odbywa się  11-22 września br., IFE i W4 we współpracy wykładowców z różnych wydziałów PŁ i zagranicy Język prowadzenia - angielski, zajęcia w zespołach międzynarodowych i  multidyscyplinarnych Studenci PŁ...
więcej

Oferta praktyk CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na praktyki w Łodzi Jeśli chcesz poznać: badania laboratoryjne o profilu chemicznym,...
więcej